Avís legal

El disseny i els continguts del lloc web FalconAr són propietat dels seus autors, representats per Ricardo M. Olmos de León i Carmel Ferragud.

El web i la base de dades FalconAr es publiquen sota la llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (Reconeixement-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional). Per tant, el material es pot compartir i modificar, a condició de fer-ne un reconeixement explícit de la procedència (vegeu Com citar), no fer-ne un ús comercial i difondre’l amb la mateixa llicència.

Les imatges emprades al web són propietat de les institucions que s'indiquen en l'apartat Crèdits de les imatges, i hi són reproduïdes amb finalitats no comercials.

El lloc web ha estat creat i és desenvolupat per Moixó en Drupal. La programació i el manteniment de la base de dades és a càrrec de Miquel Hernàndez. La traducció a l'anglès és d'Andrew Stacey.

Universidad de Alicante
Institut interuniversitari
Universitat de Valencia
Institut Lopez Piñeiro